Get Adobe Flash player

Novinka!

images/stories/sport_studio01b.jpg

Akce

AKCE SQUASH

- 50% sleva při pevné rezervaci - min. 1 hodina týdně po dobu 1 roku

Volejte 725 326 396

Zavolejte nám

mobil: 725 326 396

Home

 

Prázdninová otevírací doba

pondělí až neděle

9.00 - 13.00    16.00 - 20.00 

 

Nové solárium s maximálním opalovacím výkonem 

Manuál pro fitness centra v PDF ke stažení zde

Kolik osob může být najednou v prostorách centra?

 1. Maximální kapacita fitness centra: 10m2 pro 1 cvičící osobu, například pokud má fitness centrum 150m2 cvičební plochy (sály na skupinová cvičení + prostor posilovny +kardio zóny…), může v něm být v jednu dobu maximálně 15 osob.
 2. Odstupy – odstupy mezi jednotlivými osobami v prostoru fitness centra by měly být nejméně 2 metry.
 3. Osobní tréninky v podobě 1 trenér – 1 cvičící klient jsou povoleny, fyzický kontakt mezi trenérem a cvičícím se nedoporučuje.
 4. Skupinové lekce jsou povoleny s maximální kapacitou do 8 klientů + 1 instruktor/trenér.

Jaké prostory je možné využívat?

 1. Šatny a sprchy není možné používat pro převlékání ani sprchování.
 2. Toalety lze používat při dodržení odstupů mezi jednotlivými osobami.

Jaké ochranné pomůcky je třeba používat?

 1. Vstup do fitness centra a pohyb v něm bude možný pouze se zakrytými ústy a nosem.
 2. Personál fitness centra (recepce, trenéři, instruktoři) musí používat ochranné roušky.
 1. Prostředky pro dezinfekci rukou je třeba zajistit pro personál i klienty.
 2. Dezinfekce rukou je povinná před zahájením a po celkovém ukončení cvičení (tedy u vchodu do fitness centra, do jednotlivých prostor).
 3. Po každém použití strojů/cvičebního nářadí a pomůcek jedním klientem je třeba použít dezinfekci – dezinfekční prostředky by měly být umístěny na viditelných místech v prostoru, kde se cvičí, a to v dostatečném množství.
 4. Průběžně je třeba dezinfikovat místa, kudy klienti prochází – pravidelný úklid a dezinfekceDoporučení pro úklid přikládáme v samostatném souboru.
 5. Je třeba používat vzduchotechniku se samostatným přívodem a odtahem vzduchu. Pokud vzduchotechnika není k dispozici, doporučuje se použít zařízení na dezinfekci vzduchu a kombinovat ho s pravidelným větráním.

Skupinové lekce

 1. V sálech na stacionární skupinová cvičení bez osobního kontaktu (cvičení na jednom místě – jóga, pilates, spinning apod.) je třeba označit cvičební místa tak, aby se zachovala potřebná vzdálenost mezi jednotlivými cvičícími minimálně 2 metry, a to vždy při dodržení maximální dovolené kapacity 8 cvičících plus trenér – každý klient tak má své cvičební místo, pomůcky sám pro sebe, nedochází k výměně míst ani výměně pomůcek mezi jednotlivými cvičícími.
 2. Upřednostňovat vlastní podložky, popř. další pomůcky na cvičení.
 3. Časový harmonogram skupinových lekcí musí být upraven tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid, vyvětrání prostor a dezinfekce. Doporučujeme tedy minimálně 15 minutové pauzy mezi jednotlivými lekcemi, klienti z předchozí lekce by měli sál opustit, proběhne větrání, úklid a až následně je umožněn vstup pro klienty na další lekci.

Prodej nápojů, doplňků

 1. Je možný prodej pouze balených nápojů a balených potravinových doplňků.

Další dobré rady a doporučení od České komory fitness

 1. Pro personál je třeba vedle prostředků na pravidelnou dezinfekci rukou zajistit také ochranné krémy na ruce – častá dezinfekce pokožku vysušuje, použitím krémů se zabrání vzniku kožních problémů.
 2. Pro případ vytrasování nakažené osoby v prostoru fitness centra doporučujeme rozdělení personálu do minimálně dvou nezávislých týmů, které se nebudou potkávat. Pokud by jeden z týmů musel do karantény, je další tým připraven nastoupit, a to po kompletní dezinfekci prostor fitness centra.
 3. Zvažte možnost používání drobných cvičebních pomůcek po dobu zpřísněných opatření tak, aby jejich pravidelná dezinfekce prakticky nekomplikovala provoz ve cvičebních prostorech. Raději doporučujeme takové pomůcky dočasně nepoužívat.
 4. V sálech na skupinová cvičení označte na zem cvičební místa. Aktuálně můžeme cvičit s maximálně 8 klienty. Dodržte minimální odstup 2 m od dalších cvičícího, případně i více pro větší možnost pohybu na jednom místě (dynamičtější styly cvičení). U spinningu a podobných aktivit zredukujte počet kol na 8 – např. označením, která kola se mohou používat a která ne, při větším množství kol můžete mít 2 sady kol označených barevně, které se používají střídavě – dobré pro správnou dezinfekci.
 5. Co se týká roušek, doporučujeme používání chirurgických ústenek, které se již dají zakoupit v lékárnách a dle naší zkušenosti jsou pro cvičení nejvhodnější a nejpříjemnější. Můžete je mít k dispozici i na recepci, ideálně každou ústenku v samostatném balení.
 6. Vyčleňte speciální odpadkové koše pro toxický odpad – ústenky, roušky.
 7. Pro co nejsnazší provoz za přísných hygienických opatření doporučujeme umístění jasných instrukcí pro pohyb v prostorách fitness centra např. následovně:

Vážení klienti,

Pro zajištění bezpečnosti vaší i všech, kteří se o vás u nás starají, Vás prosíme o dodržování následujících pravidel:

1. Přijďte k nám již převlečení do sportovního oblečení, u nás se jen přezujte do sportovní obuvi určené pro vnitřní prostory.

2. Nezapomeňte, že při pobytu u nás musíte mít zakrytá ústa a nos, jako nejvhodnější variantu doporučujeme např. chirurgické ústenky, které se dají zakoupit v lékárnách.

3. Pokud je to možné, přineste si vlastní podložku na cvičení.

4. Platby za cvičení preferujeme bezkontaktní.

5. Vodu, jiné nápoje či potravinové doplňky si u nás můžete zakoupit, samozřejmě pouze v balené podobě.

6. Při vstupu do prostor fitness centra použijte připravené dezinfekční prostředky na ruce.

7. Svoji venkovní obuv ukliďte do své sportovní tašky, kterou umístěte dle instrukcí našeho personálu.

8. Vždy dodržujte bezpečnou vzdálenost minimálně 2 m od dalších cvičících.

9. Po každém použití stroje či jiné pomůcky použijte dezinfekční prostředky. Stroj či pomůcku nejprve očistěte a následně ošetřete dezinfekcí, dezinfekční prostředky pro vás máme k dispozici. Postupujte pečlivě, chráníte tak sebe i ostatní cvičící.

10. Při použití prostor toalet dodržujte bezpečnou vzdálenost, počkejte až budou příslušné prostory volné tak, aby nedocházelo k současné přítomnosti více osob na jednom místě ve vzdálenosti menší než 2 metry. Dodržujte správný postup pro mytí rukou a následnou dezinfekci.

11. Při odchodu z fitness centra opět použijte dezinfekční prostředek na ruce.

Věříme, že přísná hygienická opatření společně zvládneme a vy se u nás budete cítit bezpečně. V případě jakýchkoliv otázek nebo provozních nedostatků kontaktujte náš personál. Jsme vám plně k dispozici.

 

 

Více informací na: 725 326 396 nebo e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

Vítejte na stránkách SPORT STUDIA Havlíčkův Brod.

V našem příjemném prostředí nabízíme spoustu možností k pohybu i relaxaci. Naleznete nás na Humpolecké ulici v Havlíčkově Brodě, podrobnější informace v sekci kontakt.

Z našich sportovních programů si můžete vybrat z:

Naše regenerační programy nabízejí:

Pokud se chcete předem více seznámit s naším prostředím, navštivte prosím fotogalerii.

Přejeme příjemné prožití chvil v našem studiu, věříme že splníme vaše očekávání.